top of page

Z projevu velvyslance Finské republiky pana Jukky Pesoly při slavnostním zahájení provozu říční sauny Saunalautta.

Pro finskou kulturu je sauna součástí života stejně jako životní postoj, který jedinečně vystihuje prastarý finský pojem sisu. Slovo je to jednoduché, jednoduše ho přeložit však nelze. Popisuje osobní vytrvalost, houževnatost, odolnost ale zároveň i radost ze života a schopnost poradit si v každé životní situaci

”Rád bych poděkoval panu Renčínovi a paní Rejhové za milé pozvání na slavnostní otevření nové plovoucí sauny – dovolte mi poblahopřát ke skvělému a úspěšnému projektu – plovoucí sauna navazuje na starobylou tradici saunování, a zároveň představuje krásný architektonický prvek na břehu řeky.
 

Vážený hejtmane pane Štěpáne, vážený pane primátore Hrabálku, rád bych poděkoval i vám, že jste sem dnes přišli.


Mohu vás ujistit, že pro velvyslance Finska není příjemnější úkol, než posvětit otevření nové sauny – na světě není nic finštějšího než sauna – dokonce se odhaduje, že ve Finsku je víc saun než aut!
 

Slovo sauna znamenalo původně vyhřívanou jámu v zemi, jednoduchou konstrukci – nebo kamna (srdce sauny). Finové se saunovali již v době bronzové (1500 – 900 let před naším letopočtem).
 

Traduje se, že když Fin dorazil na nové neobydlené území – nepostavil si jako první obydlí nebo stodolu – postavil si saunu – která byla zdrojem tepla a bezpečí, zde se mohl umýt a usušit dary země a lesa.
 

V průběhu dějin byla vždy sauna pro Finy první a poslední zastávka – v sauně se rodily děti, omývali se zde nebožtíci. Sauna byla místem očisty a zklidnění, což mělo v každodenním životě významnou úlohu – zároveň byla sauna magickým místem, kde se nesmělo hlučet a hádat se, jinak by to přivodilo neštěstí.
 

Od těch dob se sauny a saunová kultura posunula dál, stále však zůstává součástí finského životního stylu – současný uspěchaný životní rytmus potřebuje protiváhu – a tou je sauna.

Podle výzkumů sauna – pokud se užívá správně – zmírňuje stres, snižuje krevní tlak a zlepšuje krevní oběh – někteří přísahají, že sauna pomáhá zažehnat začínající rýmu – věděcky to dokázáno není – staré finské přísloví však říká – ”pokud nepomůže sauna ani přírodní terva – nemoc je smrtelná.”

Sauna drží rodinu pohromadě, v sauně se schází přátelé – má i svou společenskou funkci – v pátek večer na začátku víkendu zatopí Finové obvykle nejprve v sauně – tím začíná víkendové volno a čas pro sebe a rodinu nebo přátele.

Postupem doby začala v sauně také probíhat obchodní jednání, dochází zde k podpisům státních smluv – Finové vyvinuli vlastní druh diplomacie – saunovou diplomacii.

Ještě jednou vřele děkuji za možnost být tady a otevírat novou sanu v Čechách – ať je sauna správně vyhřátá a na lavicích dost místa pro všechny!”

 

bottom of page